Interaktív Előadások

Interaktív Előadások:

- Az arc és a testfelépítés kódrendszere

- Az eladás lélektana

- Etikett, illem, protokoll, kulturált magatartás

- Kommunikációs technikák, üzenetek (Stílus, közízlés, eredmény. Megjelenésed üzenete.)

- Kulturális menedzsment elméletben és az Élet

- Tárgyalástechnika

- Üzleti etika

- A motivációs rendszer

- Metakommunikáció értelmezése, a bizonyos rejtett jelek

- Önmenedzselés

- Elakadások, szomorúságok kezelése, sikerorientáció

- „Hollywood” másfajta szemmel

- A spiritualitás, a természetgyógyászat és a tudományok párhuzama

- A világirodalom másfajta szemmel

- Globalizáció (Hatások, reakciók. Boldogulás az ingerszennyezettségben.)

- Pályaorientáció / Önálló életkezdés

- Vizualizáció, álmok, szimbólumok, kabalák

- Vonzások és taszítások - Félelmek kontra vágyódások

- Életközepi válság (’Midlife Crisis)

- Interperszonális kapcsolatrendszer és építése